Wat doen we?

Afwezigheid

Bij inschrijving leggen we met de ouders een opvangplan vast. De afspraken rond ons afwezigheidsbeleid vindt u terug in het huishoudelijk reglement.

Voor onze interne werking is het belangrijk te weten wanneer uw kind niet naar de opvang komt.

Kan uw kind niet aanwezig zijn op een gereserveerde opvangdag, verwittig ons dan ten laatste voor 10 uur de dag zelf. Bij het niet verwittigen van een afwezigheid rekenen wij een reservatieprijs aan. Deze bedraagt 25% van uw inkomenstarief (begrensd tot de minimumbijdrage) te vermenigvuldigen met het aantal niet verwittigde afwezige dagen.