Wat doen we?

Samenwerking met ouders

We hechten veel belang aan een goed wenbeleid. Tijdens het wenmoment maken begeleiders kennis met de ouders en hun kind en wordt heel veel informatie uitgewisseld. Het kind krijgt de tijd om, samen met de ouders, te wennen aan de begeleiders, de andere kinderen, nieuwe indrukken, ...

Tijdens het brengen en het halen van het kind proberen we tijd vrij te maken om informatie uit te wisselen. Ook via het heen- en weermapje geven we zoveel mogelijk informatie door. Ouders kunnen met vragen en opmerkingen steeds terecht bij de begeleiders, de verpleegkundige of de verantwoordelijke.

We organiseren regelmatig activiteiten voor de ouders en de kinderen zoals een paaseierenzoektocht, voorleesweek, contactmoment voor de zomersluiting, ...

Elk voorjaar houden we een tevredenheidsmeting. We organiseren verbeteracties op basis van de antwoorden op deze enquĂȘte.