Wat doen we?

Ziekte

1. Te ziek voor de opvang

Zieke kinderen kunnen niet naar de opvang komen. Meer informatie vindt u op de website van Kind & Gezin of in ons huishoudelijk reglement.

2. Ziek in de opvang

Ook wanneer een kind ziek wordt tijdens de opvang hanteren we de maatregelen vastgelegd door Kind & Gezin. Informatie hierover vindt u ook in ons huishoudelijk reglement.

3. Medicatie

Wij dienen geen medicatie en inhalaties toe tijdens de opvang. Veelvuldig gebruik van medicatie in de kinderopvang is tijdrovend en geeft aanleiding tot verkeerd gebruik en transport van de medicatie. U vraagt best aan uw behandelende arts medicatie voor te schrijven die ‘s morgens en ‘s avonds door uzelf kan worden toegediend. Is medicatie en/of inhalatie tijdens de dag noodzakelijk dan kan dit op voorwaarde dat u onze medicatiefiche of gelijkwaardig attest laat invullen door de behandelende geneesheer of de apotheker en deze samen met de medicatie aan de begeleider bezorgt. Vermeld op de verpakking van de geneesmiddelen ook de naam van uw kind. Indien niet voldaan wordt aan deze voorwaarden, dienen we de medicatie niet toe.

U kan onze medicatiefiche terugvinden en downloaden onder 'handige documenten'.