Wie zijn we?

Inclusieve opvang

Kinderdagverblijf Auricula heeft een jarenlange ervaring in de inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgvraag. Dit zijn kinderen die omwille van medische, psychosociale en/of ontwikkelingsproblemen nood hebben aan een specifieke, aangepaste begeleiding.

Het inclusief opvangen van kinderen met een extra zorgvraag is een verrijking voor iedereen. Voor de zorgkinderen die kind kunnen zijn met andere kinderen, voor de andere kinderen die leren dat verschillen gewoon zijn, voor de ouders van zorgkinderen die hun kind zo gewoon mogelijk willen laten groeien maar wel de specifieke zorg en begeleiding willen geven die nodig is.

Ouders die opvang zoeken voor hun kind met specifieke zorgen nodigen we uit voor een gesprek. We bekijken samen met eventuele hulpverleners welke de zorgen zijn en welke aanpassingen nodig zijn in onze werking om het kind optimaal op te vangen.

Er is een nauw samenwerkingsverband met het multidisciplinaire team van het Revalidatiecentrum Overleie, maar ook met privé-paramedici, centra voor ontwikkelingsstoornissen en thuisbegeleidingsdiensten. Kinderbegeleiders volgen regelmatig vorming rond het thema inclusieve opvang.

Inclusieve opvang