Wie zijn we?

Pedagogische visie

We willen zorg dragen voor het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind door het rijke ontplooiingskansen aan te bieden en te ondersteunen bij het opbouwen van warme relaties vanuit een veilige omgeving. Ons pedagogisch handelen stemmen we af opdat ook specifieke zorgkinderen alle kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.

In dialoog met de ouders zoeken we samen naar een gedeelde visie in opvoeden. Opdat ouders elkaar zouden ontmoeten organiseren we regelmatig activiteiten.

Om ons te versterken in onze verantwoordelijkheid werken we samen met andere (opvang)voorzieningen volgens de nood hieraan bij kinderen, gezinnen en/of medewerkers.

Pedagogische visie